Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskieg

Źródło cenwis.tu.kielce.pl, 27.03.2019 .

Przedsięwzięcie Inwestycyjne: Utworzenie Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego na bazie rozbudowanych laboratoriów Politechniki Świętokrzyskiej

Rozpoczęcie prac: od 04.2019 r.

Realizowane prace: wykonanie instalacji niskoprądowej

Opis: W ramach inwestycji planowane jest utowrzenie 12 wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą laboratoriów związanych z inteligentnymi specjalizacjami  regionu. Utworzeno CENWIS będzie prowadzić działalność naukowo-badawczo-rozwojową w obszarach inteligentnych specjalizacji, które mają bardzo duży potencjał innowacyjny oraz istotny wpływ na gospodarkę regionu. Głównym celem będzie zwiększenie urynkowienia działalności B+R Politechniki Świętokrzyskiej poprzez rozbudowę i wyposażenie bazy laboratoryjnej oraz udostępnienie jej na warunkach komercyjnych firmom.

 

IT CONTROL 2019 Oferta Realizacje Kontakt

projekt i realizacja: strony internetowe NET-atak.pl