CENWIS Regionu Świętokrzyskiego

Źródło:galeria własna

Źródło: galeria własna

Źródło: galeria własna

Źródło: galeria własna

Źródło;projekt cenwis.tu.kielce.pl, dostęp 27.03.2019

Od kwietnia bieżącego roku rozpoczeliśmy pracę  nad nowym projektem pn. Rozbudowa Hali Laboratoryjnej nr 4 w ramach realizacji projektu "CENWIS - Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego".

IT Control przyjeło do wykonia roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji niskoprądowej tj: instalacja systsemu sygnalizacji pożaru SAP, instalacja oddymiania klatek schodowych, instalacja telewizji dozorowej CCTV, instalacja kontroli dostępu KD, instalacja systemu syngnalizacji włamania i napadu SSWiN, instalacja okablowania strukturalnego dla sieci LAN/WLAN, instalacja automatyki budynkowej BMS.

W ramach projektu planowane jest utowrzenie 12 wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą laboratoriów związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Utworzenie CENWIS Regionu Świętokrzyskiego na bazie rozbudowanych laboratoriów Polietchniki Świętokrzyskiej bedzie otwierać możliwości wykonywania badań technologicznych i technicznych  oraz przyczyni się do rozwoju wysokowykfalifikowanej kadry podejmującej współpracę z przemysłem.

Główny cel projektu to zwiększenie urynkowienia dziłalności B+R Politechniki Świętokrzyskiej poprzez rozbudowę i wyposażenie bazy laboratoryjnej oraz udostępnianie jej na warunkach komercyjnych firmom.

IT CONTROL 2019 Oferta Realizacje Kontakt

projekt i realizacja: strony internetowe NET-atak.pl