Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Fot. ŚCMiN

Inwestor: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach


Generalny wykonawca: IT Control Sp z o.o.


Termin realizacji:
10.2011- 12.2011


Wartość kontraktu:
ponad 590.000,00 PLN


Opis:
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, zwane dalej "Centrum", jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia w zakresie opieki nad matką i dzieckiem. Jego podstawowe działy to ginekologia, położnictwo i neonatologia.Siedzibą Centrum jest miasto Kielce,ul. Prosta 30.


Zrealizowane prace: Wykonanie instalacji sieci komputerowej kat.6 w systemie Dr@kom wraz z dedykowaną instalacją zasilającą. Budowa kilku budynkowych punktów dystrybucyjnych połączonych okablowaniem światłowodowym oraz centrum monitoringu. Dostawa, montaż oraz konfiguracja sprzętu aktywnego Hewlett-Packard i serwera telekomunikacyjnego Siemens. Wykonanie oraz uruchomienie rozbudowanego systemu telewizji dozorowej złożonego z produktów NOVUS,instalacja oraz uruchomieniesystemu wizyjnego wykorzystującego algorytm rozpoznawania samochodowych tablic rejestracyjnych.

IT CONTROL 2019 Oferta Realizacje Kontakt

projekt i realizacja: strony internetowe NET-atak.pl