Kompleks Oświatowy w Kamionka gm. Łączna

Fot. Krzysztof Cegliński

Inwestor: UG Łączna


Generalny wykonawca: P.B.U.H. AGAT Sp. z o.o.


Termin realizacji:
01.2010 - 08.2011


Wartość kontraktu:
ponad 80.000,00 PLN


Opis:
Szkoła dzięki unijnemu dofinansowaniu - realizacja projektu pn. „Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.W ramach projektu wybudowano i wykończono budynek szkoły (w tym: gimnazjum i szkoła podstawowa), łącznik (między kompleksem a istniejącą salą gimnastyczną) oraz zagospodarowano teren wokół kompleksu oświatowego.

IT CONTROL 2019 Oferta Realizacje Kontakt

projekt i realizacja: strony internetowe NET-atak.pl