Oddział Onkohematologi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Inwestor: Świętokrzyskie Centrum Onkologii


Generalny wykonawca: Skanska S.A.


Termin realizacji:
08.2013 - 02.2014


Wartość kontraktu:
ponad 1.570.000,00 PLN


Opis: Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest nowoczesną, kompleksową i jedną z najmłodszych placówek onkologicznych w kraju. Zostało powołane dnia 01.02.1991 roku, najpierw jako szpital. Od marca 1995 r. po zmianie nazwy i statusu, działa jako Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej powstałym na podstawie: ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30.08.1991 roku (Dz. U. Nr 91 poz. 408), zarządzenia Wojewody Kieleckiego Nr 42/90 z dnia 25.07.1990 roku oraz innych przepisów dotyczących jednostek budżetowych. Obszar działania Centrum obejmuje teren całego obecnego województwa świętokrzyskiego i terenów do niego przyległych.

Zrealizowane prace: W budynku Oddziału Onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach między innymi wykonaliśmy instalację systemu okablowania strukturalnego AMP Netconnect kat.6,  instalację kontroli dostępu do pomieszczeń w oparciu o urządzenia systemu INET Seven, instalację telewizji dozorowej oraz obserwacji pacjenta w wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem urządzeń Pelco i systemu Endura, instalację automatyki budynkowej na sterownikach i systemie zarządzania StruxureWare. Systemy INET Seven, Endura i StuxureWare pochodzą z oferty Schneider Electric. W zakresie umowy dostarczyliśmy również sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum Monitoring ŚCO oraz sprzęt aktywny CISCO - switche, access pointy.

W budynku Onkohematologi został zainstalowany i uruchomiony system przyzywowy Flamenco produkcji Tunstall. Jest to pierwsza tak duża instalacja w Polsce, obsługuje ponad 70 łóżek, kilkanaście gabinetów oraz stanowisk pielęgniarskich oraz system domofonowy. Zrealizowana instalacja jest rozbudowany funkcjonalnie i w pełni wykorzystuje możliwości jakie oferuje system Flamenco. Zainstalowany system pozwala m.in. nawiązywać interkomowe połączenia głosowe, sterować oświetleniem i odbiornikami RTV w salach, inteligentnie kierować alarmy przywołania w miejsca gdzie obecnie przebywa pomoc medyczna, wyświetlać zgłoszenia i nadawać komunikaty na wyświertlaczach korytarzowych.

IT CONTROL 2019 Oferta Realizacje Kontakt

projekt i realizacja: strony internetowe NET-atak.pl