Aktualności

Dofinansowanie na fotowoltaike

Często wraz z ofertą pytacie Nas o dofinansowanie, jakie są możliwości uzyskania takie pomocy, która pozwoli na szybszy zwrot kosztów inwestycji. Oto krótki przewodnik.

Energia pozyskiwana przez panele fotowoltaiczne z roku na rok staje się coraz popularniejsza, a co za tym idzie rozwija się również system dofinansowań takich inwestycji. Sama instalacja jest sporym wydatkiem, na który nie każdy może sobie pozwolić, ale wystarczy skorzystać z różnych programów pomocowych, które nawet w dużym stopniu mogą pokryć koszty inwestycyjne.

Możliwości dofinansowania do fotowoltaiki:

  1. 1 Mój Prąd

Link do programu:https://mojprad.gov.pl/informacje-szczeg%C3%B3%C5%82owe-o-programie-m%C3%B3j-pr%C4%85d/

Program został przygotowany z myślą o gospodarstwach domowych, które chcą zainwestować w odnawialne źródła energii (OZE), w tym w fotowoltaikę, czyli panele słoneczne. Program zakłada dofinansowania mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Przeciętne gospodarstwo domowe potrzebuje instalację o mocy ok. 3,5 kW, tak więc programem będzie objęta większość zainteresowanych.

Nabór otwarty: 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r

Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.

Forma dofinansowania Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie

Opodatkowanie : Dotacje udzielone w ramach programu Mój Prąd korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT.

  1. Odliczenie instalacji fotowoltaicznej od podatku/ulga termomodernizacyjna

1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa, która umożliwia odliczenie od podatku kwoty wydanej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Wśród wykazu materiałów, urządzeń i usług, objętych rozporządzeniem, znajdują sięogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętemoraz usługamontażu instalacji fotowoltaicznej.

W kwocie odliczenia od podatku uwzględnić można wszystkie “materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia”. W wypadku instalacji fotowoltaicznych będzie to koszt paneli, podłączenia, falwonika i robocizny. Określa to rozporządzenie ministra, będące załącznikiem do ustawy.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 PLN. Jeśli kwota odliczenia nie została pokryta w rocznym dochodzie podatnika, można resztę z niej odliczać w kolejnych zeznaniach PIT – aż do 6 lat.

Skorzystać z niej mogą wyłącznie właściciele budynków jednorodzinnych już wybudowanych.

  1. 3. Program Czyste Powietrze

Link do programu: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

Jak uzyskać dofinansowanie:

  1. Zbadaj wymagania budynku – stan obecny i potrzeby budynku, które muszą być zawarte w audycie energetycznym lub uproszczonej analizie energetycznej. Zostaną one następnie zweryfikowane przez przedstawiciela WFOŚiGW.
  2. Złóż wniosek  – będą one przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  3. Podpisz umowę o dofinansowanie.
  4. Złóż wniosek o płatności – mogą być wypłacane w kilku transzach.
  5. Zakończenie przedsięwzięcia – Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat.
  6. Rozliczenie przedsięwzięcia – Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela WFOŚiGW.

Maksymalna kwota dotacji:

– Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

– Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Terminy:

– Realizacja programu: lata 2018-2029 r.

– Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

– Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.

Od 1 stycznia 2020 nie dotyczy nowych budynków.

Kontakt:

– właściwy Urząd Gminy lub

– Infolinia Programu Czyste Powietrze: 41 333 59 16

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

25-155 Kielce, Al. ks J. Popiełuszki 41

tel do biura obsługi: 041 333 51 21

Podsumowując, teraz właśnie jest najlepszy czas na założenie własnych mikroinstalacji, gdyż praktycznie każde województwo oferuje programy, które pozwalają pozyskać środki na działania związane z odnawialnym źródłem energii. Dodatkowo na pomoc przychodzą banki oferujące preferencyjne kredyty i pożyczki, a także leasing. Warto też rozejrzeć się za unijnymi środkami, które są dostępne na różnych warunkach i w różnych kwotach.

Należy też zauważyć, że nawet jeśli nie skorzystamy z dofinansowania naszej inwestycji, to nadal będzie ona opłacalna dla środowiska i będzie inwestycja w przyszłość kolejnych pokoleń.