Aktualności

Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na realizację projektu pt.
„Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu”