Bielany
Aktualności

Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Prezentujemy wycinek efektu końcowego realizacji, którą sfinalizowaliśmy w grudniu 2023 r. pn.: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj układów instalacji fotowoltaicznych (mikro instalacji) na obiektach mieszkalnych należących do m.st. Warszawy celem produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne budynków oraz uwzględniając możliwości jej odsprzedaży.

Prace obejmowały:

wykonanie kompletnej dokumentacji dla instalacji PV,

uzyskanie warunków przyłączeniowych oraz niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień i zgłoszeń,

wykonanie robót budowlano-montażowych

wykonanie systemu monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznych, z możliwością zdalnego śledzenia pracy układu oraz odczytów online na telefonie komórkowym, poprzez aplikację mobilną

przeprowadzenie prób i rozruchu technologicznego oraz przekazanie instalacji fotowoltaicznych do eksploatacji po zamontowaniu, przeprogramowaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego należącego do Operatora sieci energetycznej i otrzymaniu stosownego oświadczenia od OSD

opracowanie dokumentacji powykonawczej i przeszkolenie pracowników

Podsumowując:

  • Szegedyńska 13a – 84 moduły PV, łączna moc 31,08 kWp, pojemność magazynu 20 kWh
  • Wrzeciono 30 – 20 modułów PV, łączna moc 7,40 kWp, pojemność magazynu 5,12 kWh
  • Nocznickiego 13a – 19 modułów PV, łączna moc 7,03 kWp, pojemność magazynu 5,12 kW

Realizacja została wykonana terminowo i z sukcesem.

Poniżej link ze strony Urzędy Miasta Warszawy z Naszej realizacji:

Instalujemy fotowoltaikę na budynkach komunalnych – Bielany (um.warszawa.pl)