Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Krośnie

Budowa budynku biurowo – produkcyjnego inkubatora przedsiębiorczości w Krośnie wraz z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, chłodniczą, wentylacyjną i klimatyzacją oraz infrastrukturą zewnętrzną: zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem oraz dwoma zjazdami, zlokalizowanej w Krośnie przy ul. F. Żwirki, S. Wigury”

Inwestor
Gmina Miasto Krosno

Generalny Wykonawca
Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. K.

Początek prac
od 22.04.2020

Koniec prac
luty 2021

Zakres prac wykonywanych przez IT CONTROL

kompleksowe wykonanie wszelkich prac i robót branży elektrycznej będących w zakresie realizacji przedmiotowej Inwestycji w tym m.in.: wszystkich prac i robót dotyczących branży elektrycznej wewnętrznych (w tym audiowizualnych) i zewnętrznych wraz ze stacją TRAFO w pełnym zakresie „pod klucz”, włącznie z zakupem, dostawą, montażem wszelkich materiałów, urządzeń i sprzętów oraz wykonanie wszelkich robót i instalacji zgodnie z Dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem wymaganych odbiorów i przekazaniem ww. instalacji do użytkowania.

Opis

W ramach projektu powstanie hala produkcyjna i biurowiec, które staną w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury. Charakterystyczne dane liczbowe dotyczące planowanego do budowy Inkubatora:

  • ilość kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne (część administracyjno – biurowa) 1 kondygnacja (część produkcyjno – usługowa)
  • powierzchnia zabudowy: 3 524 m2
  • kubatura brutto budynku: 29 420,35 m3
  • powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji: 5 901,91 m2

Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany. Powstaną parkingi, drogi wewnętrzne, ogrodzenie i 2 zjazdy.

Projekt „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działanie: 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Wartość dofinansowania ponad 24 mln zł.

W inkubatorze powstanie 11 modułów produkcyjnych i 26 biurowych. Firmy będą mogły wynajmować powierzchnie na bardzo atrakcyjnych warunkach. Inkubator przedsiębiorczości ma skupiać małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają nie dłużej jak 2 lata w branżach związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Podkarpackiego – lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informacja i telekomunikacja oraz jakość życia.

Inne projekty