Aktualności

Rozwój działalności IT Control Sp. z o.o.

It Control Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z  poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  na działanie pn. „Rozwój działalności IT Control Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty firmy”.

Projekt zakłada zakup sprzętu/urządzeń/oprogramowania dla celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz wprowadzenie nowego produktu w postaci instalacji fotowoltaicznych, jak również ich projektowanie i montaż. W związku z tym zostały zatrudnione 3 nowe osoby.

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości realizacyjnych  zamówień jakie otrzymujemy w ramach dotychczasowej działalności, a także stworzenie możliwości dla realizacji nowych zadań, których świadczenie zamierzamy realizować