Electrical Supplies Shot

BMS (z ang. Building Management System) to system automatyki budynkowej, który wykorzystując różnego rodzaju sterowniki z fizycznymi wejściami i wyjściami oraz protokoły wymiany danych, steruje i nadzoruje urządzenia, instalacje czy całe, złożony z kilku systemów, obiekty. Systemy automatyki budynkowej występują już powszechnie w budownictwie komercyjnym, biurowym, a nawet prywatnym. Sterują, łączą, integrują, alarmują, wizualizują. Niezawodnie realizują zaprogramowane algorytmy, zapewniając płynność produkcji, bezpieczeństwo użytkowników czy podnoszą komfort użytkowania.

Rozwiązanie SmartStruxure™ firmy Schneider Electric to zaawansowany otwarty system automatyki zaliczany do systemów automatyki budynkowej BMS, umożliwia monitorowanie, sterowanie oraz optymalizację pracy instalacji technicznych budynku w całym okresie jego eksploatacji, zapewniając oszczędność energii i pieniędzy. Ponieważ nie można sterować tym, czego nie da się zmierzyć, rozwiązanie SmartStruxure ułatwia wymianę i analizę danych dotyczących zużycia energii, oświetlenia, systemów przeciwpożarowych i instalacji HVAC.

Rozwiązanie SmartStruxure to inteligentna inwestycja stanowiąca odpowiedź na dzisiejsze potrzeby i przyszłe wyzwania. Umożliwia zbudowanie nowego lub modernizację istniejącego systemu, a dzięki modułowej konstrukcji jego zakres można łatwo rozszerzyć z jednego budynku na wieloobiektowe instalację w skali światowej.

  • Skalowalny system wykorzystujący otwarte protokoły
  • Kluczowy składnik zintegrowanego rozwiązania wielosystemowego
  • Kompatybilny z systemami IT i bezpieczny

Rozwiązanie SmartStruxure pozwala zwiększyć wydajność instalacji poprzez optymalizację budynków i zmniejszenie nakładów na energię nawet o ponad 30%.

  • Optymalizacja wydajności
  • Zachowanie komfortu obiektu i zwiększenie jego wartości
  • Wgląd w dane z możliwością ingerencji

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

41 310 71 00, biuro@it-control.pl