KIT witty solar 22kW/RFID + EMC + PV3P

10.086,00  brutto

XEV1K22T2SEMC

Kategoria:
Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Stacja łado­wania witty solar, zapro­jek­to­wana w oparciu o funkcje stacji witty start, rozszerza funk­cjo­nal­ność o możli­wość łado­wania z wyko­rzy­sta­niem własnego systemu foto­wol­ta­icz­nego. Dzięki dyna­micz­nemu prze­łą­czaniu faz, umoż­liwia maksy­malne ogra­ni­czenie poboru energii z sieci ener­ge­tycznej.Najbar­dziej opty­malne wyko­rzy­stanie prądu elek­trycz­nego gene­ro­wa­nego lokalnie i mini­ma­li­zacja kosztów energii elek­trycznej jest możliwa do osią­gnięcia przy rozbu­dowie systemu o system maga­zy­no­wania energii.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Marka:

Hager Energy GmbH

Linia produktów:

Witty Solar

Zastosowania:

Ładowanie w domu

Sposób montażu:

Na słupku, Naścienny

Sposób ładowania:

Stacja ładowania AC

Liczba punktów ładowania:

1x gniazdo Typu 2

Moc ładowania:

11 kW, 22 kW

Napięcie znamionowe:

230 V, 400 V

Prąd znamionowy:

10 A (1f), 32 A (3f)

Materiał:

Tworzywo

Klasa ochrony IP:

IP55

Odporność na uderzenia:

IK10

Ochrona instalacji:

Zintegrowany czujnik prądu różnicowego DC 6 mA

Autoryzacja dostępu:

Czytnik RFID

Komunikacja:

Ethernet

Zarządzanie obciążaniem:

Tak

Licznik energii klasy MID

Nie