Posiadając wykfalifikowaną i doświadczoną kadrę inżynierów działu technicznego świadczymy usługi serwisu gwarancyjnego zrealizowanych przez naszą firmę inwestycji oraz pogwarancyjnego z natychmiastową pomocą w przypadku wystąpienia awarii.


Z każdej interwencji serwisu, wykonanej usługi czy przeglądu okresowego przygotowujemy szczegółową dokumentację techniczną z przebiegu prac, zdiagnozowanych ewentualnych usterek oraz zaleceń.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami 41 310 71 00, biuro@it-control.pl