Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk

Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk

Inwestor
PERN S.A. z siedzibą w Płocku

Generalny Wykonawca
Mostostal Warszawa S.A.

Początek prac
04.2019 r.

Realizowane prace:

Kompleksowe wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i AKPiA w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego

Opis

Celem inwestycji jest rozbudowa pojemności magazynowej na ropę naftową w Bazie Gdańsk. Korzyści które mają wynikać z projektu to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zwiększenie  elastyczności systemu przesyłowego oraz dodatkowe pojemności na magazynowanie zapasów interwencyjnych.

Inne projekty