Installing Solar Photovoltaic Panel System On Roof Of House
Aktualności

Zmiany poziomu dofinansowania w Mój Prąd 4 !!!

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
   – do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
   – do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
   – do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
   – do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

Dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;
– do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
– do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
– do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

UWAGA!
Dla Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

WAŻNE! – PRZELICZENIE DOFINANSOWANIA DLA WNIOSKÓW JUŻ WYPŁACONYCHDla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50% kosztów kwalifikowanych) wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

WAŻNE!
Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.

Więcej informacji na: https://mojprad.gov.pl

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 413107100, bądź prosimy wysyłać zapytania na adres fotowotaika@it-control.pl

Related Posts