Aktualności

Podziękowanie

IT Control dołożyło małą cegiełkę do wydarzenia pt. „Pierwsza pomoc” które odbyło się 10.02.2020 w WDK w Kielcach, którego organizatorem był Świętokrzyski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach.

Najważniejszym zadaniem tej instytucji jest uświadamianie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na jej temat i uczenia, jak właściwie reagować w przypadku ludzkiego życia i zdrowia.

Celem szkolenia było zapoznanie zakładów pracy oraz podmiotów gospodarczych z korzyściami wynikającymi ze znajomości zasad udzielania perwszej pomocy.

Pierwsza część spotkania dotyczyła przekazania przez ratowników medycznych praktycznej wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy i kolejności działań.

Druga część okolicznościowa odbyła się z gościnnym udziałem Kabaretu Czesuaf.

Sala w Wojewódzkim Domu Kultury była zapełniona, ludzie wychodzili uświadomieni jak reagować w sytuacji zagrożenia, zrelaksowani i uśmiechnięci.