Rozbudowa Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

Rozbudowa Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

Inwestor
Poliklinika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

Generalny Wykonawca
INTRAVI Sp. z o o S.Ka.

Początek prac

11.2017

Koniec prac
03.2018

Wartość kontraktu: brutto blisko 595.000,00 PLN

Zakres prac wykonywanych przez IT CONTROL

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Opis

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA – Roboty budowlane z niezbędnymi robotami towarzyszącymi polegające na dostosowaniu do wymogów prawnych IV piętra budynku. Szpital poprzez poprawę swojej infrastruktury i wyposażenia, będzie świadczył usługi na bardzo wysokim poziomie. Świętokrzyscy pacjenci będą mogli korzystać z nowoczesnej i świetnie wyposażonej placówki.

Inne projekty